Matura z biologii daje nam dostęp do wielu ścisłych kierunków na uczelniach wyższych. Jest to jeden z bardziej wymagających przedmiotów. Książki pomogą usystematyzować wiedzę, oraz nadrobić zaległości.

“Vademecum. Matura 2022. Biologia”

– vademecum zawiera tylko niezbędne wiadomości potrzebne do przygotowania się do egzaminu maturalnego, bez nadprogramowych treści. Aby uczeń łatwiej mógł zrozumieć prezentowany materiał zostały zastosowane liczne tabele, diagramy, wykresy i rysunki. Najważniejsze pojęcia oznaczono pogrubioną czcionką, lub umieszczono w kolorowych ramkach. Na końcu książki zamieszczono indeks, w celu łatwiejszego odnalezienia treści. Oznaczono również zagadnienia, które pojawiały się na zeszłorocznych egzaminach.

“Repetytorium maturzysty 2022. Biologia”

repetytorium do biologii zgodne z obowiązującą podstawą programową na maturze. W książce pominięte zostały treści ponadpodstawowe. Materiały zamieszczone w repetytorium dotyczą nie tylko ostatniej klasy, ale i wcześniejszych materiałów, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym. Treści zostały umieszczone w przystępny dla każdego sposób, w ramkach, diagramach, wykresach.

“Biologia. Trening przed maturą. Fizjologia roślin”

– materiał został przedstawiony w postaci krótkich rozdziałów. Po każdym umieszczono zadania sprawdzające wiedzę. Książka zawiera słownik najważniejszych pojęć wraz z indeksem. W celu łatwiejszego przyswajania wiadomości zastosowano liczne tabele i diagramy.

“Biologia. Trening przed maturą. Ewolucjonizm”

– część teoretyczna książki uzupełniona została licznymi zadaniami, wraz z kluczem odpowiedzi. Materiał ćwiczeniowy pozwala utrwalać wiedzę, oraz rozwijać umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym. Szata graficzna wraz z przejrzystym układem zamieszczonego materiału ułatwiają naukę. Podręcznik zawiera treści o mechanizmach ewolucji, powstaniu i rozwoju życia na ziemi, źródła wiedzy o ewolucji, powstawaniu gatunków, rozwój myśli ewolucyjnej.